h1

Om Vågastipendiet

VÅGA-Stipendiet grundades i juli 2009. Det är ett nytt stipendium för unga konstnärer, (20-40 år) inom områderna film och teater Stipendiet ska delas ut vartannat år med start våren 2011.

Ett juryråd, idag bestående av fem personer bestämmer vem som får stipendiet. Det går med andra ord inte att söka detta stipendium.

Stipendiet har idag drygt 2000 stödmedlemmar på Facebook och medlemmarna får naturligtvis föreslå kandidater till juryrådet. Förslagen diskuteras av juryrådet som har sista ordet om vem som till slut ska tilldelas stipendiet. Stipendiaten ska inom sitt konstnärliga område vara mycket talangfull. Det som kännetecknar stipendiaten är att hon eller han vågar stå för ett annorlunda och kreativt konstnärskap som utvecklar konstarten i sig. Det ska inte råda någon tvekan om vem som förtjänar detta stipendium. Hon eller han syresätter sin omgivning och lyser upp tillvaron bara genom sin närvaro. Mottagaren inspirerar andra att utveckla sin konstnärlighet.

Summan som  delades ut 2011 (Gävle) var 5000  kronor och dessutom mottog stipendiaten Nils Poletti en skulptur skapad av konstnären Torbjörn Berg. Inför utdelandet av stipendiet 2013 (Jönköping) höjdes summan till 10.000 kronor. Pengarna som delas ut kommer inte från något företag eller någon förmögen stiftelse utan är frivilliga insatser från medlemmarna på Facebook. Ett unikt stipendium byggt på en solidarisk tanke om att låta människor själva bidra till något nytt och värdefullt. Idag kommer juryrådet att söka stipendiaten i Sverige men på sikt kan det mycket väl vara möjligt att vi även söker personer i övriga Norden.

Mats Flink  Ordförande.

_ _ _ _ _